สมัครงานสมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร ปี2561

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นหางาน ตามเขตพื้นที่ เขต/จังหวัด

กรุณาเลือกพื้นที่ที่ต้องการค้นหางาน(เลือกได้หลายประเภท มากสุด 10 หมวด)  ( ) = จำนวนงานที่มี

※จำนวนที่แสดงอาจจะยังไม่ได้update ในบางเวลา

※เลือกได้มากสุด 10 หมวด

หางาน พนักงานธุรการ 27/01/55   งาน : พนักงานธุรการ

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง พนักงานธุรการ
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ธุรการทั่วไป )
เงินเดือน : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
รับ : ชาย หรือ หญิง  2   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรสาคร

หางาน ช่างติดตั้ง กล้องวงจรปิด 18/01/55   งาน : ช่างติดตั้ง กล้องวงจรปิด

สมัครงาน ชาย ช่างติดตั้ง กล้องวงจรปิด
ประเภทงาน/อาชีพ : ( งานHardware/Network อื่นๆ )
เงินเดือน : 8,000 - 9,500
รับ : ชาย  1   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรสาคร

หางาน หัวหน้าช่าง งานติดตั้ง 18/01/55   งาน : หัวหน้าช่าง งานติดตั้ง

สมัครงาน ชาย หัวหน้าช่าง งานติดตั้ง
ประเภทงาน/อาชีพ : ( งานHardware/Network อื่นๆ )
เงินเดือน : 10,000 - 14,000
รับ : ชาย  1   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรสาคร

หางาน ธุรการทั่วไป 14/06/54   งาน : ธุรการทั่วไป

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง ธุรการทั่วไป
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ธุรการทั่วไป )
เงินเดือน : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
รับ : ชาย หรือ หญิง  2   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรสาคร

หางาน พนักงานขายกรุงเทพ 16/05/54   งาน : พนักงานขายกรุงเทพ

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง พนักงานขายกรุงเทพ
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานขาย )
เงินเดือน : 8,500 - 10,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  1   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรสาคร

หางาน พนักงานขายต่างจังหวัด 16/05/54   งาน : พนักงานขายต่างจังหวัด

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง พนักงานขายต่างจังหวัด
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานขาย )
เงินเดือน : 8,500 - 10,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  2   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรสาคร

หางาน Export Marketing 15/03/54   งาน : Export Marketing

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง Export Marketing
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานขาย )
เงินเดือน : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
รับ : ชาย หรือ หญิง  2   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรสาคร

หางาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 04/03/54   งาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ประเภทงาน/อาชีพ : ( จัดซื้อ/คลังสินค้า )
เงินเดือน : 8,500 - 10,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  2   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรสาคร

หางาน พนักงานบัญชี บัญชีหน้าร้าน 03/11/53   งาน : พนักงานบัญชี บัญชีหน้าร้าน

สมัครงาน หญิง พนักงานบัญชี บัญชีหน้าร้าน
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานบัญชี )
เงินเดือน : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
รับ : หญิง  1   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรสาคร

หางาน เจ้าหน้าที่บัญชี 21/09/53   งาน : เจ้าหน้าที่บัญชี

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่บัญชี
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานบัญชี )
เงินเดือน : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
รับ : ชาย หรือ หญิง  1   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรสาคร

หางาน เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 21/09/53   งาน : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
ประเภทงาน/อาชีพ : ( อุตสาหรรม/การผลิต(อื่นๆ) )
เงินเดือน : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
รับ : ชาย หรือ หญิง  2   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรสาคร

หางาน ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ LAB 21/09/53   งาน : ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ LAB

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ LAB
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ควบคุมคุณภาพ/QC )
เงินเดือน : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
รับ : ชาย หรือ หญิง  1   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรสาคร

หางาน ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ LAB 17/04/53   งาน : ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ LAB

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ LAB
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ควบคุมคุณภาพ/QC )
เงินเดือน : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
รับ : ชาย หรือ หญิง  1   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรสาคร

หางาน เจ้าหน้าที่บัญชี 17/04/53   งาน : เจ้าหน้าที่บัญชี

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่บัญชี
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานบัญชี )
เงินเดือน : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
รับ : ชาย หรือ หญิง  3   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรสาคร

หางาน โปรแกรมเมอร์ 08/04/53   งาน : โปรแกรมเมอร์

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง โปรแกรมเมอร์
ประเภทงาน/อาชีพ : ( Programmer )
เงินเดือน : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
รับ : ชาย หรือ หญิง  2   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรสาคร

หางาน Imagineer 26/01/53   งาน : Imagineer

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง Imagineer
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ฝ่ายพัฒนา/วิจัย )
เงินเดือน : 13,000 - 16,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  2   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรสาคร

หางาน Graphic Designer 27/10/52   งาน : Graphic Designer

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง Graphic Designer
ประเภทงาน/อาชีพ : ( Graphic Designer )
เงินเดือน : 10,000 - 12,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  1   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรสาคร

หางาน พนักงานบัญชี 21/09/52   งาน : พนักงานบัญชี

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง พนักงานบัญชี
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานบัญชี )
เงินเดือน : 11,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  1   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรสาคร

หางาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อและเลขานุการผู้บริหาร 11/09/52   งาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อและเลขานุการผู้บริหาร

สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่จัดซื้อและเลขานุการผู้บริหาร
ประเภทงาน/อาชีพ : ( จัดซื้อ/คลังสินค้า )
เงินเดือน : 12,000 - 20,000
รับ : หญิง  1   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรสาคร

หางาน รับสมัครพนักงานบัญชี 04/01/52   งาน : รับสมัครพนักงานบัญชี

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง รับสมัครพนักงานบัญชี
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ธุรการทั่วไป )
เงินเดือน : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
รับ : ชาย หรือ หญิง  3   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรสาคร

หางาน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 18/08/51   งาน : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ควบคุมคุณภาพ/QC )
เงินเดือน : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
รับ : ชาย หรือ หญิง  1   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรสาคร

หางาน ช่างเชื่อม,ช่างประกอบ,ผู้ช่วยช่าง 13/06/51   งาน : ช่างเชื่อม,ช่างประกอบ,ผู้ช่วยช่าง

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง ช่างเชื่อม,ช่างประกอบ,ผู้ช่วยช่าง
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ช่างเทคนิค )
เงินเดือน : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
รับ : ชาย หรือ หญิง  1   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรสาคร

หางาน พนักงานคุณภาพ/QC 04/06/51   งาน : พนักงานคุณภาพ/QC

สมัครงาน ชาย พนักงานคุณภาพ/QC
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ควบคุมคุณภาพ/QC )
เงินเดือน : 6,500 - 7,500
รับ : ชาย  3   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรสาคร

หางาน ช่างเชื่อม 04/06/51   งาน : ช่างเชื่อม

สมัครงาน ชาย ช่างเชื่อม
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ช่างเทคนิค )
เงินเดือน : 6,000 - 7,500
รับ : ชาย  20   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรสาคร