สมัครงานยะลา หางานยะลา ปี2561

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นหางาน ตามเขตพื้นที่ เขต/จังหวัด

กรุณาเลือกพื้นที่ที่ต้องการค้นหางาน(เลือกได้หลายประเภท มากสุด 10 หมวด)  ( ) = จำนวนงานที่มี

※จำนวนที่แสดงอาจจะยังไม่ได้update ในบางเวลา

※เลือกได้มากสุด 10 หมวด

หางาน เจ้าหน้าที่ทั่วไป ประจำออฟฟิศ สาขายะลา 30/03/60   งาน : เจ้าหน้าที่ทั่วไป ประจำออฟฟิศ สาขายะลา

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่ทั่วไป ประจำออฟฟิศ สาขายะลา
ประเภทงาน/อาชีพ : ( งานการตลาด อื่นๆ )
เงินเดือน : 10,000 - 20,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  3   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน เจ้าหน้าที่หลายฝ่าย 12/12/59   งาน : เจ้าหน้าที่หลายฝ่าย

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่หลายฝ่าย
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ธุรการทั่วไป )
เงินเดือน : 9,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  8   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน พนักงานคีย์ข้อมูล 07/12/59   งาน : พนักงานคีย์ข้อมูล

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง พนักงานคีย์ข้อมูล
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานคีย์ข้อมูล )
เงินเดือน : 9,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  1   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน ประชาสัมพันธ์, ต้อนรับลูกค้า 14/03/59   งาน : ประชาสัมพันธ์, ต้อนรับลูกค้า

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง ประชาสัมพันธ์, ต้อนรับลูกค้า
ประเภทงาน/อาชีพ : ( งานอื่นๆ )
เงินเดือน : 8,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  25   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน คีย์ข้อมูล ประชาสัมพันธ์และต้อนรับลูกค้า 10/03/59   งาน : คีย์ข้อมูล ประชาสัมพันธ์และต้อนรับลูกค้า

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง คีย์ข้อมูล ประชาสัมพันธ์และต้อนรับลูกค้า
ประเภทงาน/อาชีพ : ( งานอื่นๆ )
เงินเดือน : 8,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  14   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน พนักงาน หลายตำแหน่ง 06/03/59   งาน : พนักงาน หลายตำแหน่ง

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง พนักงาน หลายตำแหน่ง
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ประชาสัมพันธ์ )
เงินเดือน : 9,000 - 12,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  7   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน พนักหลายอัตรา 24/02/59   งาน : พนักหลายอัตรา

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง พนักหลายอัตรา
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานบันทึกข้อมูล )
เงินเดือน : 9,000 - 12,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  5   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานหลายอัตรา 25/02/59   งาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานหลายอัตรา

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานหลายอัตรา
ประเภทงาน/อาชีพ : ( งานธุรการ อื่นๆ )
เงินเดือน : 9,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  6   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน พนักงานคิย์ข้อมูล/บันทึกข้อมูล 25/02/59   งาน : พนักงานคิย์ข้อมูล/บันทึกข้อมูล

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง พนักงานคิย์ข้อมูล/บันทึกข้อมูล
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานคีย์ข้อมูล )
เงินเดือน : 9,000 - 12,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  8   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน ประชาสัมพันธ์-ประสานงานทั่วไป 26/02/59   งาน : ประชาสัมพันธ์-ประสานงานทั่วไป

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง ประชาสัมพันธ์-ประสานงานทั่วไป
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ประชาสัมพันธ์ )
เงินเดือน : 10,000 - 18,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  6   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล/ป้อนข้อมูล 26/02/59   งาน : เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล/ป้อนข้อมูล

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล/ป้อนข้อมูล
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานคีย์ข้อมูล )
เงินเดือน : 10,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  10   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน รับสมัครงานประจำออฟฟิศ ติดต่อ ฟารีดา 26/02/59   งาน : รับสมัครงานประจำออฟฟิศ ติดต่อ ฟารีดา

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง รับสมัครงานประจำออฟฟิศ ติดต่อ ฟารีดา
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ประชาสัมพันธ์ )
เงินเดือน : 10,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  8   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน ด่วน รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน 21/02/59   งาน : ด่วน รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง ด่วน รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ธุรการทั่วไป )
เงินเดือน : 8,500 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  5   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน ด่วน รับสมัครเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล 21/02/59   งาน : ด่วน รับสมัครเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง ด่วน รับสมัครเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานคีย์ข้อมูล )
เงินเดือน : 8,500 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  5   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด(ขาย) ประจำสาขายะลา 12/03/59   งาน : เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด(ขาย) ประจำสาขายะลา

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด(ขาย) ประจำสาขายะลา
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานคีย์ข้อมูล )
เงินเดือน : 9,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  6   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน ประชาสัมพันธ์ สาขายะลา โศรายา 0844690622 04/01/59   งาน : ประชาสัมพันธ์ สาขายะลา โศรายา 0844690622

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง ประชาสัมพันธ์ สาขายะลา โศรายา 0844690622
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ประชาสัมพันธ์ )
เงินเดือน : 8,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  5   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง  E-mail  สาขายะลา โศรายา 0844690622 04/01/59   งาน : เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง E-mail สาขายะลา โศรายา 0844690622

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง E-mail สาขายะลา โศรายา 0844690622
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานคีย์ข้อมูล )
เงินเดือน : 8,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  7   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน รับสมัครพนักงานประสานงานประจำออฟฟิศ 24/12/58   งาน : รับสมัครพนักงานประสานงานประจำออฟฟิศ

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง รับสมัครพนักงานประสานงานประจำออฟฟิศ
ประเภทงาน/อาชีพ : ( งานธุรการ อื่นๆ )
เงินเดือน : 7,500 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  5   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 21/12/58   งาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ประชาสัมพันธ์ )
เงินเดือน : 9,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  5   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน  รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ 14/12/58   งาน : รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานคีย์ข้อมูล )
เงินเดือน : 9,000 - 12,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  10   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศหลายฝ่าย 12/12/58   งาน : รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศหลายฝ่าย

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศหลายฝ่าย
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานต้อนรับ )
เงินเดือน : 12,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  10   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน ต้องการหลายอัตราประสานงาน บริการลูกค้า 15/01/59   งาน : ต้องการหลายอัตราประสานงาน บริการลูกค้า

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง ต้องการหลายอัตราประสานงาน บริการลูกค้า
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานต้อนรับ )
เงินเดือน : 9,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  5   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน ยะลาและหาดใหญ่รับสมัครรพนักงานหลายอัตรา 15/01/59   งาน : ยะลาและหาดใหญ่รับสมัครรพนักงานหลายอัตรา

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง ยะลาและหาดใหญ่รับสมัครรพนักงานหลายอัตรา
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ประชาสัมพันธ์ )
เงินเดือน : 9,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  5   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน สาขายะลารับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า 15/01/59   งาน : สาขายะลารับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง สาขายะลารับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานต้อนรับ )
เงินเดือน : 9,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  5   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา