สมัครงานยะลา หางานยะลา ปี2559

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นหางาน ตามเขตพื้นที่ เขต/จังหวัด

กรุณาเลือกพื้นที่ที่ต้องการค้นหางาน(เลือกได้หลายประเภท มากสุด 10 หมวด)  ( ) = จำนวนงานที่มี

※จำนวนที่แสดงอาจจะยังไม่ได้update ในบางเวลา

※เลือกได้มากสุด 10 หมวด

หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำสาขายะลา 08/02/59   งาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำสาขายะลา

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำสาขายะลา
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานขาย )
เงินเดือน : 8,500 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  7   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไปในออฟฟิศสาขายะลา 08/02/59   งาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไปในออฟฟิศสาขายะลา

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไปในออฟฟิศสาขายะลา
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ธุรการทั่วไป )
เงินเดือน : 8,500 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  5   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดประจำสาขายะลา หลายอัตรา  08/02/59   งาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดประจำสาขายะลา หลายอัตรา

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดประจำสาขายะลา หลายอัตรา
ประเภทงาน/อาชีพ : ( งานการตลาด อื่นๆ )
เงินเดือน : 8,500 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  10   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน เจ้าหน้าที่ต้อนรับ บริการลูกค้า ประจำออฟฟิศสาขายะลา 08/02/59   งาน : เจ้าหน้าที่ต้อนรับ บริการลูกค้า ประจำออฟฟิศสาขายะลา

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่ต้อนรับ บริการลูกค้า ประจำออฟฟิศสาขายะลา
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานต้อนรับ )
เงินเดือน : 8,500 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  5   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน รับโทรศัพท์ ประจำออฟฟิศสาขายะลา 08/02/59   งาน : เจ้าหน้าที่ประสานงาน รับโทรศัพท์ ประจำออฟฟิศสาขายะลา

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่ประสานงาน รับโทรศัพท์ ประจำออฟฟิศสาขายะลา
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ธุรการทั่วไป )
เงินเดือน : 8,500 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  5   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน รับสมัคร นิสิต-นักศึกษา ทำงาน Part Time ในออฟฟิศสาขายะลา 08/02/59   งาน : รับสมัคร นิสิต-นักศึกษา ทำงาน Part Time ในออฟฟิศสาขายะลา

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง รับสมัคร นิสิต-นักศึกษา ทำงาน Part Time ในออฟฟิศสาขายะลา
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานคีย์ข้อมูล )
เงินเดือน : 6,000 - 9,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  4   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิศสาขายะลา หลายตำแหน่ง 08/02/59   งาน : รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิศสาขายะลา หลายตำแหน่ง

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิศสาขายะลา หลายตำแหน่ง
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ธุรการทั่วไป )
เงินเดือน : 8,500 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  10   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน หางานยะลารับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลติดต่อคุณวารี 0844690622 08/02/59   งาน : หางานยะลารับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลติดต่อคุณวารี 0844690622

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง หางานยะลารับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลติดต่อคุณวารี 0844690622
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานคีย์ข้อมูล )
เงินเดือน : 9,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  6   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน รับด่วน สำหรับคนว่างงาน ยะลา/หาดใหญ่ 08/02/59   งาน : รับด่วน สำหรับคนว่างงาน ยะลา/หาดใหญ่

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง รับด่วน สำหรับคนว่างงาน ยะลา/หาดใหญ่
ประเภทงาน/อาชีพ : ( งานบริการอื่นๆ )
เงินเดือน : 9,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  10   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ 08/02/59   งาน : รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ธุรการทั่วไป )
เงินเดือน : 9,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  9   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน PRต้อนรับลูกค้า-ประชาสัมพันธ์ ยะลา/หาดใหญ่ 08/02/59   งาน : PRต้อนรับลูกค้า-ประชาสัมพันธ์ ยะลา/หาดใหญ่

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง PRต้อนรับลูกค้า-ประชาสัมพันธ์ ยะลา/หาดใหญ่
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานคีย์ข้อมูล )
เงินเดือน : 9,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  9   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน งาน full time และ งาน part time ไม่จำกัดวุฒิ 08/02/59   งาน : งาน full time และ งาน part time ไม่จำกัดวุฒิ

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง งาน full time และ งาน part time ไม่จำกัดวุฒิ
ประเภทงาน/อาชีพ : ( งานบริการอื่นๆ )
เงินเดือน : 9,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  7   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน รับสมัครงานประจำออฟฟิศ ติดต่อ ฟารีดา 13/01/59   งาน : รับสมัครงานประจำออฟฟิศ ติดต่อ ฟารีดา

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง รับสมัครงานประจำออฟฟิศ ติดต่อ ฟารีดา
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ประชาสัมพันธ์ )
เงินเดือน : 12,000 - 20,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  7   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย /การตลาดประจำสาขายะลา 20/01/59   งาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย /การตลาดประจำสาขายะลา

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย /การตลาดประจำสาขายะลา
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานขาย )
เงินเดือน : 8,500 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  4   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลประจำออฟฟิศสาขายะลา 20/01/59   งาน : เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลประจำออฟฟิศสาขายะลา

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลประจำออฟฟิศสาขายะลา
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานคีย์ข้อมูล )
เงินเดือน : 8,500 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  5   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน เจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศสาขายะลา 20/01/59   งาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศสาขายะลา

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศสาขายะลา
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ธุรการทั่วไป )
เงินเดือน : 8,500 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  4   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป ประจำออฟฟิศ 06/01/59   งาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป ประจำออฟฟิศ

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป ประจำออฟฟิศ
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ประชาสัมพันธ์ )
เงินเดือน : 12,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  12   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน ประชาสัมพันธ์ สาขายะลา โศรายา 0844690622 04/01/59   งาน : ประชาสัมพันธ์ สาขายะลา โศรายา 0844690622

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง ประชาสัมพันธ์ สาขายะลา โศรายา 0844690622
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ประชาสัมพันธ์ )
เงินเดือน : 8,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  5   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง  E-mail  สาขายะลา โศรายา 0844690622 04/01/59   งาน : เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง E-mail สาขายะลา โศรายา 0844690622

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง E-mail สาขายะลา โศรายา 0844690622
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานคีย์ข้อมูล )
เงินเดือน : 8,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  7   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน รับสมัครพนักงานประสานงานประจำออฟฟิศ 24/12/58   งาน : รับสมัครพนักงานประสานงานประจำออฟฟิศ

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง รับสมัครพนักงานประสานงานประจำออฟฟิศ
ประเภทงาน/อาชีพ : ( งานธุรการ อื่นๆ )
เงินเดือน : 7,500 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  5   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 21/12/58   งาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ประชาสัมพันธ์ )
เงินเดือน : 9,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  5   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน  รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ 14/12/58   งาน : รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานคีย์ข้อมูล )
เงินเดือน : 9,000 - 12,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  10   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา

หางาน รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศหลายฝ่าย 12/12/58   งาน : รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศหลายฝ่าย

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศหลายฝ่าย
ประเภทงาน/อาชีพ : ( พนักงานต้อนรับ )
เงินเดือน : 12,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  10   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ยะลา