สมัครงาน หางาน ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พ.เงินรายได้)

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา
  

รายละเอียดตำแหน่งงานในบริษัทที่ท่านสนใจ รีบสมัครก่อนใคร


สมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พ.เงินรายได้)

ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์


สถานที่ติดต่อ :

50 งลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 025620233
โทรสาร :
อีเมล์ : gradecoku@gmail.com
Website : www.grad.eco.ku.ac.th
เกี่ยวกับบริษัท/หน่วยงาน :

ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและบริหารงานกิจกรรมการเรียนการสอน และบริการทางวิชาการให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ในะระดับปริญญาเอกและปริญญาโท

ตำแหน่งงานที่รับสมัครโดย ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์