สมัครงาน หางาน ตำแหน่งงาน พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล (โรงไฟฟ้าชีวมวล)

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา
  

รายละเอียดตำแหน่งงานในบริษัทที่ท่านสนใจ รีบสมัครก่อนใคร


สมัครงาน หางาน พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล (โรงไฟฟ้าชีวมวล)

บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด


สถานที่ติดต่อ :

176/5 ม.1 บางวัว จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 038 - 539-005-8
โทรสาร : 038–540324
อีเมล์ : shaiyogroup@gmail.com
Website : http://www.saaa.co.th/resource.php
เกี่ยวกับบริษัท/หน่วยงาน :

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรแบบครบวงจรมากกว่า 30 ปี เริ่มต้นจากธุรกิจวิจัยและค้นคว้าพัฒนาพืชทางการเกษตร จนสามารถสร้างพืชเศรษฐกิจ ส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งดำเนินการรับซื้อไม้จากเกษตรกร เพื่อนำมาผลิตเป็นชิ้นไม้สับ (Woodchip) วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตเยื่อและกระดาษ ธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งขนส่งทางบก ท่าเรือคลังสินค้า ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์ความงามจากข้าว ธุรกิจพลังงาน จัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม Shaiyo Industrial Park (SIP) และ ธุรกิจผลิตไม้อัด Hardboard

ตำแหน่งงานที่รับสมัครโดย บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด