ค้นประวัติ สมัครงาน เงินเดือน ตั้งแต่ 9000 ถึง 10000 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน  เงินเดือน  ตั้งแต่ 9000 ถึง 10000 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 02 พฤษภาคม 2531 อายุ :    32 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ นครปฐม
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ:
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 9000 ถึง 10000 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : นครปฐม
ประเภทงานที่ต้องการ:
พนักงานขาย ,พนักงานขาย ,ฝ่ายบุคคล/ฝึกอบรม
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ปีการศึกษาที่จบ : 2551
       
       
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ระดับ : ม.6
วุฒิการศึกษา : ปีการศึกษาที่จบ : 2550
       
ประสบการณ์การทำงาน
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดีมาก ดี ดี
ภาษา อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีด : ไทย  20 คำ / นาที   อังกฤษ  25 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส :
ใบอนุญาตขับขี่ : -
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :