ค้นประวัติ สมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรงานระบบ M&E, วิศวกรโครงการ เงินเดือน ตั้งแต่ 30000 ถึง 9999999999 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรงานระบบ M&E, วิศวกรโครงการ เงินเดือน  ตั้งแต่ 30000 ถึง 9999999999 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 13 พฤษภาคม 2516 อายุ :    47 ปี   เพศ :    ชาย    สมัครงาน ชาย
สถานะภาพ : แต่งงานแล้ว จำนวนบุตร :1 คน
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรงานระบบ M&E, วิศวกรโครงการ
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 30000 ถึง 9999999999 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : เชียงราย ,เชียงใหม่ ,แพร่ ,ลำปาง ,กระบี่ ,ชุมพร ,นครศรีธรรมราช ,ภูเก็ต ,ระนอง ,สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานที่ต้องการ:
วิศวกรไฟฟ้า
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษาที่จบ : 2542
       
ประสบการณ์การทำงาน
   
ระยะเวลา : พฤษภาคม 2543 ถึง พฤศจิกายน 2551
ชื่อบริษัท : ทักษิณคอนกรีต จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : ปัจจุบัน-2553 ถอดแบบประมาณราคา และควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น พร้อมระบบลิฟท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา, โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น อาคารเรียนเทศบาล4, โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนกีฬาจำนวน 2 อาคาร, โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการอบต.กะเปา สถานที่ปฏิบัติงาน จ.สุราษฎร์ธานี 2553-2552 ถอดแบบประมาณราคา และควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า โครงการนาบอนพาร์ค แอนด์ชอป ก่อสร้างอาคารพานิชย์ 3 ชั้นครึ่ง จำนวน 40 ยูนิต สถานที่ปฏิบัติงาน จ.ภูเก็ต 2551-2550 ถอดแบบประมาณราคา และควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ของกฟภ. ระยะทาง 120 วงจร-กม. สถานที่ปฏิบัติงาน จ.สุราษฎร์ธานี, จ.นครศรีธรรมราช 2549-2545 ถอดแบบประมาณราคา และควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า โครงการ Asadon Height, โครงการ Lia\'s Sunset, โครงการ Lummana Butiq Resort สถานที่ปฏิบัติงาน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 2545-2543 ควบคุมงานติดตั้งและทดสอบ ระบบ TDMA+WLL โครงการโทรศัพท์ทางไกลสาธารณะชนบท สถานที่ปฏิบัติงาน จ.สุราษฎร์ธานี, จ.นราธิวาส, จ.สงขลา, จ.นครศรีธรรมราช
   
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดี ดี ดี
ภาษา อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีด : ไทย  35 คำ / นาที   อังกฤษ  30 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ใบอนุญาตขับขี่ : รถยนต์ , มอเตอร์ไซต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :