ค้นประวัติ สมัครงาน พนักงานคีย์ข้อมูล ประสานงานทั่วไป เงินเดือน ตั้งแต่ 7500 ถึง 8500 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน พนักงานคีย์ข้อมูล ประสานงานทั่วไป เงินเดือน  ตั้งแต่ 7500 ถึง 8500 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 23 เมษายน 2527 อายุ :    36 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ นนทบุรี
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: พนักงานคีย์ข้อมูล ประสานงานทั่วไป
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 7500 ถึง 8500 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : นนทบุรี
ประเภทงานที่ต้องการ:
ธุรการทั่วไป ,พนักงานคีย์ข้อมูล ,พนักงานบันทึกข้อมูล ,พนักงานส่งเอกสาร ,งานธุรการ อื่นๆ
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : วิมลศรีย่าน ระดับ : ปวช.
วุฒิการศึกษา : ปีการศึกษาที่จบ : 2551
       
ประสบการณ์การทำงาน
   
ระยะเวลา : มิถุนายน 2551 ถึง มกราคม 2551
ชื่อบริษัท : บ.ลอว์เยอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ตำแหน่ง : ธุรการทั่วไป
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : เอกสารทั่วไป
   
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดี ดี ดี
ภาษา อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีด : ไทย  0 คำ / นาที   อังกฤษ  0 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส : ภาษาไทย
ใบอนุญาตขับขี่ : รถยนต์ , มอเตอร์ไซต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :