ค้นประวัติ สมัครงาน เงินเดือน ไม่ระบุ

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน  เงินเดือน  ไม่ระบุ

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 07 พฤษภาคม 2533 อายุ :    30 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ:
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานที่ต้องการ:
พนักงานขาย ,พนักงานขาย ,จัดซื้อ/คลังสินค้า ,ธุรการทั่วไป ,พนักงานบัญชี
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี(บริหารธุรกิจ) ปีการศึกษาที่จบ : 2554
       
       
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ระดับ : ม.6
วุฒิการศึกษา : ศิลป์-ภาษา(ฝรั่งเศส) ปีการศึกษาที่จบ : 2551
       
ประสบการณ์การทำงาน
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดี ดี ดี
ภาษา อังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
พิมพ์ดีด : ไทย  0 คำ / นาที   อังกฤษ  0 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ใบอนุญาตขับขี่ : -
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ : เข้าร่วมโครงการบริษัทจำลองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานร้าน