ค้นประวัติ สมัครงาน เงินเดือน ไม่ระบุ

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน  เงินเดือน  ไม่ระบุ

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 13 มีนาคม 2555 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 24 สิงหาคม 2525 อายุ :    38 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ:
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : จตุจักร ,ดินแดง ,บางนา ,ประเวศ(อ่อนนุช) ,พญาไท ,ราชเทวี(สานเสนใน) ,ลาดกระบัง ,ลาดพร้าว ,ชลบุรี
ประเภทงานที่ต้องการ:
เว็บดีไซเนอร์ Web Designer ,Graphic Designer ,งาน Graphic ด้านอื่นๆ ,งานโฆษณา/บันเทิง อื่นๆ
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษาที่จบ : 2547
       
       
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ระดับ : ม.6
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษาที่จบ : 2544
       
ประสบการณ์การทำงาน
   
ระยะเวลา : มีนาคม 2552 ถึง มีนาคม 2555
ชื่อบริษัท : โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ Enconcept E-Academy
ตำแหน่ง : graphic design
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : - ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น postre, Leaflet,backdrop,banner,J-flag และอื่นๆ - จัดหน้าหนังสือ Brochure
   
   
ระยะเวลา : มกราคม 2555 ถึง มกราคม 2555
ชื่อบริษัท : บริษัท 35 ลายน์ อินโนเวชั่น จำกัด
ตำแหน่ง : graphic design
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : ออกแบบ artworks สำหรับ event
   
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดี ดี ดี
ภาษา อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีด : ไทย  20 คำ / นาที   อังกฤษ  20 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส :
ใบอนุญาตขับขี่ : -
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ : โปรแกรม Adobe, วาดรูป
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ : -