ค้นประวัติ สมัครงาน เงินเดือน ไม่ระบุ

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน  เงินเดือน  ไม่ระบุ

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 09 มีนาคม 2555 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 02 ตุลาคม 2531 อายุ :    32 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ พะเยา
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ:
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : จตุจักร ,นครสวรรค์ ,ขอนแก่น ,อุบลราชธานี ,เชียงใหม่ ,ลำพูน ,ชุมพร ,ภูเก็ต ,สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานที่ต้องการ:
ควบคุมคุณภาพ/QC ,งานพยาบาล อื่นๆ ,ผู้จัดการ/เจ้าของธุรกิจ ,ราชการ งานราชการ
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : เภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษาที่จบ : 2554
       
       
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ระดับ : ม.6
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษาที่จบ : 2548
       
ประสบการณ์การทำงาน
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดี ดี ดี
ภาษา อังกฤษ ดี ดี ดี
พิมพ์ดีด : ไทย  40 คำ / นาที   อังกฤษ  40 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ใบอนุญาตขับขี่ : -
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ : พิมพ์ดีดสัมผัส , อ่านหนังสือ , ว่ายน้ำ
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ : ผลการเรียน เกียรตินิยมอันดับสอง เข้าร่วมสัมมนานิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 15 และ ครั้งที่ 16