ค้นประวัติ สมัครงาน เงินเดือน ไม่ระบุ

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน  เงินเดือน  ไม่ระบุ

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 12 มีนาคม 2555 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2522 อายุ :    41 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : แต่งงานแล้ว จำนวนบุตร :1 คน
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ:
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : จตุจักร ,ดอนเมือง ,ดินแดง ,บางเขน ,บางกะปิ ,บึงกุ่ม ,พญาไท ,ลาดพร้าว ,วังทองหลาง ,ห้วยขวาง
ประเภทงานที่ต้องการ:
ธุรการทั่วไป ,ฝ่ายบุคคล/ฝึกอบรม ,พนักงานบัญชี ,ธุรการการเงิน ,ราชการ งานราชการ
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษาที่จบ : 2545
       
       
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนรัตนพาณิชยการ ระดับ : ปวส.
วุฒิการศึกษา : สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษาที่จบ : 2543
       
ประสบการณ์การทำงาน
   
ระยะเวลา : พฤษภาคม 2547 ถึง มีนาคม 2555
ชื่อบริษัท : Rentokil Initial (Rentokil) Ltd.
ตำแหน่ง : Fixed Asset Accounting
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : ตรวจเช็คทรัพย์สินของบริษัทประจำเดือน จัดทำ writeoff ทำลายของ รวมถึงการ Tranfer ทรัพย์ิสิน และคำนวณค่าเสื่อมในระบบรวมถึงการเก็บตัวเลขประจำเดือน รวมถึงทำเจ้าหนี้ต่างประเทศ สรุป Confirm ยอดต่างประเทศทุกเดือน และทำค่าใช้จ่ายเงินสดย่อย Petty Cash ของสาขาบริษัทรวมถึงสำนักงานใหญ่
   
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษา อังกฤษ พอใช้ ดี ดี
พิมพ์ดีด : ไทย  40 คำ / นาที   อังกฤษ  40 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ใบอนุญาตขับขี่ : -
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ : สิ้งที่สนใจคือประสบการณ์ที่จะได้รับในอนาคตหากเราเปลี่ยนแปลง ส่วนความถนัดอาจจะเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทำงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคิดเลข(ใหญ่) รวมถึง Program Computer ต่าง ๆ เช่น Excel , Word รวมถึงโปรแกรมบัญชีที่ใช้ในการทำงานปัจจุบันคือ Navision
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ : คำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง