ค้นประวัติ สมัครงาน จัดเรียงสินค้า เงินเดือน ตั้งแต่ 7000 ถึง 15000 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน จัดเรียงสินค้า เงินเดือน  ตั้งแต่ 7000 ถึง 15000 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 15 มีนาคม 2555 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 15 พฤษภาคม 2524 อายุ :    39 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ ปทุมธานี
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: จัดเรียงสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 7000 ถึง 15000 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ปทุมธานี ,เพชรบูรณ์ ,บุรีรัมย์ ,เลย
ประเภทงานที่ต้องการ:
พนักงานขาย ,แคชเชียร์/cashier ,พนักงานรับ-ส่งอีเมล์ ,ผู้ช่วยสอน ผู้ช่วยอาจารย์ ,พนักงานรักษาความปลอดภัย/ยาม
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : ร.ร.วัดหลักสี่ ระดับ : ม.3 ลงไป
วุฒิการศึกษา : ม.ต้น ปีการศึกษาที่จบ : 2541
       
       
สถาบันการศึกษา : ร.รบ้านโนนธาตุ ระดับ : ม.3 ลงไป
วุฒิการศึกษา : ป.6 ปีการศึกษาที่จบ : 2536
       
ประสบการณ์การทำงาน
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
ภาษา อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีด : ไทย  30 คำ / นาที   อังกฤษ  20 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ใบอนุญาตขับขี่ : -
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ : คอมพิวเตอร์ คลังสินค้า การตรวจนับสินค้า
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :