ค้นประวัติ สมัครงาน ธุรการ,บุคคล,ลูกค้าสัมพันธ์ เงินเดือน ตั้งแต่ 13000 ถึง 20000 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน ธุรการ,บุคคล,ลูกค้าสัมพันธ์ เงินเดือน  ตั้งแต่ 13000 ถึง 20000 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 17 มีนาคม 2555 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2531 อายุ :    32 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: ธุรการ,บุคคล,ลูกค้าสัมพันธ์
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 13000 ถึง 20000 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ดินแดง ,ราชเทวี(สานเสนใน) ,ห้วยขวาง
ประเภทงานที่ต้องการ:
ธุรการทั่วไป ,ฝ่ายบุคคล/ฝึกอบรม ,ประชาสัมพันธ์ ,พนักงานต้อนรับ ,พนักงานต้อนรับ
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : ม.สงขลานครินทร์ ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจ ปีการศึกษาที่จบ : 2553
       
       
สถาบันการศึกษา : ร.ร. ทุงใหญ่วิทยาคม ระดับ : ม.6
วุฒิการศึกษา : วิทย์-คณิต ปีการศึกษาที่จบ : 2550
       
ประสบการณ์การทำงาน
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษา อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีด : ไทย  0 คำ / นาที   อังกฤษ  0 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส :
ใบอนุญาตขับขี่ : -
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :