ค้นประวัติ สมัครงาน Project manager เงินเดือน ตั้งแต่ 50000 ถึง 100000 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน Project manager เงินเดือน  ตั้งแต่ 50000 ถึง 100000 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 18 มีนาคม 2555 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 28 พฤษภาคม 2518 อายุ :    45 ปี   เพศ :    ชาย    สมัครงาน ชาย
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ ปทุมธานี
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: Project manager
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 50000 ถึง 100000 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : จตุจักร ,บางกะปิ ,ลาดกระบัง ,ปทุมธานี
ประเภทงานที่ต้องการ:
วิศวกรโยธา
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : MBA ปีการศึกษาที่จบ : 2549
       
       
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรรมศาสตร์ ปีการศึกษาที่จบ : 2544
       
ประสบการณ์การทำงาน
   
ระยะเวลา : มิถุนายน 2553 ถึง ธันวาคม 2554
ชื่อบริษัท : intrgral Engineering Consultants Co.,Ltd.
ตำแหน่ง : วิศวกรโครงการ
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ :
   
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษา อังกฤษ ดี ดี ดี
พิมพ์ดีด : ไทย  0 คำ / นาที   อังกฤษ  0 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส :
ใบอนุญาตขับขี่ : รถยนต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :