ค้นประวัติ สมัครงาน งานเลขานุการ พนักงานธุรการ ประสานงานทั่วไป ต้อนรับลูกค้า เงินเดือน ตั้งแต่ 13500 ถึง 16000 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน งานเลขานุการ พนักงานธุรการ ประสานงานทั่วไป ต้อนรับลูกค้า เงินเดือน  ตั้งแต่ 13500 ถึง 16000 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 21 มีนาคม 2555 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 08 มิถุนายน 2530 อายุ :    33 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ ขอนแก่น
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: งานเลขานุการ พนักงานธุรการ ประสานงานทั่วไป ต้อนรับลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 13500 ถึง 16000 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ปทุมวัน ,ขอนแก่น ,อุดรธานี
ประเภทงานที่ต้องการ:
งานการตลาด อื่นๆ ,ธุรการทั่วไป ,ฝ่ายบุคคล/ฝึกอบรม ,ประชาสัมพันธ์ ,ผู้สื่อข่าว
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ปีการศึกษาที่จบ : 2553
       
       
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนกัลยาณวัตร ระดับ : ม.6
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษาที่จบ : 2549
       
ประสบการณ์การทำงาน
   
ระยะเวลา : ตุลาคม 2552 ถึง มีนาคม 2555
ชื่อบริษัท : บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ตำแหน่ง : แคชเชียร์
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : เช็คบิลลูกค้า ทำเอกสารรายรับ-รายจ่ายของบริษัท รับผิดชอบในส่วนของแคชเชียร์ จัดตารางการทำงาน
   
   
ระยะเวลา : ตุลาคม 2550 ถึง กันยายน 2552
ชื่อบริษัท : The kit\'z kafe
ตำแหน่ง : cashier
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : เช็คบิลลูกค้า
   
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษา อังกฤษ ดี ดี ดี
พิมพ์ดีด : ไทย  37 คำ / นาที   อังกฤษ  25 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ใบอนุญาตขับขี่ : -
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ : สนใจในด้านงานเลขานุการ งานธุรการ
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ : 1.เป็นคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ตำแหน่งเลขานุการ 2.เป็นวิทยาการและเลขานุการค่ายสภานักเรียน โรงเรียนกัลยาณวัตร ตั้งแต่ ปี2550-ปัจจุบัน 3.เป็นตัวแทนจังหวัดไปบรรยายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ขยะรีไซเคิล ที่จังหวัดอุดรธานี