ค้นประวัติ สมัครงาน ธุรการ,ฝ่ายบุคคล เงินเดือน ตั้งแต่ 7000 ถึง 15000 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน ธุรการ,ฝ่ายบุคคล เงินเดือน  ตั้งแต่ 7000 ถึง 15000 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 03 กันยายน 2555 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 06 ธันวาคม 2524 อายุ :    37 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : แต่งงานแล้ว จำนวนบุตร :1 คน
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ น่าน
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: ธุรการ,ฝ่ายบุคคล
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 7000 ถึง 15000 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : เชียงใหม่ ,น่าน ,ชลบุรี
ประเภทงานที่ต้องการ:
ธุรการทั่วไป ,ฝ่ายบุคคล/ฝึกอบรม ,ธุรการการเงิน
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : ฐานเทคโนโลยี ระดับ : ปวส.
วุฒิการศึกษา : ปวส. ปีการศึกษาที่จบ : 2547
       
       
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ระดับ : ม.6
วุฒิการศึกษา : ม.6 ปีการศึกษาที่จบ : 2544
       
ประสบการณ์การทำงาน
   
ระยะเวลา : ธันวาคม 2550 ถึง กันยายน 2554
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด
ตำแหน่ง : หัวหน้าการเงิน
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : ตรวจรายรับในแฟ้มกับในโปรแกรมบัญชี สรุปส่งบัญชี นำเงินเข้าธนาคาร,ทำคอมฯพนักงานขาย,ตรวจรับเช็ค,เงินที่ลูกค้านำมาจ่าย
   
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดี ดี ดี
ภาษา อังกฤษ ดี ดี
พิมพ์ดีด : ไทย  25 คำ / นาที   อังกฤษ  25 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส :
ใบอนุญาตขับขี่ :  มอเตอร์ไซต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :