ค้นประวัติ สมัครงาน ประชาสัมพันธ์ เงินเดือน ตั้งแต่ 15000 ถึง 25000 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน ประชาสัมพันธ์ เงินเดือน  ตั้งแต่ 15000 ถึง 25000 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 08 เมษายน 2559 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 01 พฤศจิกายน 2536 อายุ :    25 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: ประชาสัมพันธ์
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 15000 ถึง 25000 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : กระบี่ ,นครศรีธรรมราช ,พัทลุง ,สงขลา ,สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานที่ต้องการ:
งาน Internet ด้านอื่นๆ ,ธุรการทั่วไป ,ประชาสัมพันธ์ ,งานบริการอื่นๆ ,ผู้อ่านข่าว
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : นิเทศศาสตร์ บัณฑิต ปีการศึกษาที่จบ : 2558
       
       
สถาบันการศึกษา : ประทีปศาสน์ ระดับ : ม.6
วุฒิการศึกษา : ศิลป์-คำนวณ ปีการศึกษาที่จบ : 2555
       
ประสบการณ์การทำงาน
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษา อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีด : ไทย  0 คำ / นาที   อังกฤษ  0 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ใบอนุญาตขับขี่ : -
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ : งานด้านประชาสัมพันธ์/ประสานงาน งานด้านธุรุการ/คีย์ข้อมูล งานด้านประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/รับโทรศัพท์/ต้อนรับ งานที่เกี่ยวกับการใช้งานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Word , Power point
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :