ค้นประวัติ สมัครงาน ธุรการ ประสานงานทั่วไป เงินเดือน ตั้งแต่ 10000 ถึง 12000 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน ธุรการ ประสานงานทั่วไป เงินเดือน  ตั้งแต่ 10000 ถึง 12000 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 24 เมษายน 2559 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 03 มกราคม 2535 อายุ :    26 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ นราธิวาส
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: ธุรการ ประสานงานทั่วไป
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 10000 ถึง 12000 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : นราธิวาส ,ปัตตานี ,ยะลา ,สงขลา ,สตูล
ประเภทงานที่ต้องการ:
ธุรการทั่วไป ,ประชาสัมพันธ์ ,พนักงานต้อนรับ ,พนักงานต้อนรับ
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษาที่จบ : 2558
       
ประสบการณ์การทำงาน
   
ระยะเวลา : กันยายน 2558 ถึง มีนาคม 2559
ชื่อบริษัท : โรงเรียนบ้านจือแร
ตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : รับหนังสือ ส่งหนังสือ ใช้คอมพิวเตอร์ เอกสารเกี่ยวกับธุรการ
   
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย พอใช้ ดี ดี
ภาษา อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ภาษามลายู พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีด : ไทย  0 คำ / นาที   อังกฤษ  0 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส : ภาษาไทย
ใบอนุญาตขับขี่ :  มอเตอร์ไซต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :