ค้นประวัติ สมัครงาน พนักงานคีย์ข้อมูล พิมพ์เอกสาร ครูประถมศึกษา งานธุรการ งานการเงิน ประสานงานทั่วไป งานทะเบียน เสมียน พนักงานรับโทรศัพท์ เงินเดือน ตั้งแต่ 10000 ถึง 18000 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน พนักงานคีย์ข้อมูล พิมพ์เอกสาร  ครูประถมศึกษา งานธุรการ งานการเงิน ประสานงานทั่วไป งานทะเบียน เสมียน พนักงานรับโทรศัพท์  เงินเดือน  ตั้งแต่ 10000 ถึง 18000 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 01 พฤษภาคม 2559 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 14 ตุลาคม 2532 อายุ :    29 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ สงขลา
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: พนักงานคีย์ข้อมูล พิมพ์เอกสาร ครูประถมศึกษา งานธุรการ งานการเงิน ประสานงานทั่วไป งานทะเบียน เสมียน พนักงานรับโทรศัพท์
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 10000 ถึง 18000 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : นครศรีธรรมราช ,ปัตตานี ,พัทลุง ,ยะลา ,สงขลา ,สตูล
ประเภทงานที่ต้องการ:
จัดซื้อ/คลังสินค้า ,ธุรการทั่วไป ,พนักงานคีย์ข้อมูล ,พนักงานบันทึกข้อมูล ,อาจารย์/ครู
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ปีการศึกษาที่จบ : 2555
       
       
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ระดับ : ม.6
วุฒิการศึกษา : ศิลป์-คณิต ปีการศึกษาที่จบ : 2551
       
ประสบการณ์การทำงาน
   
ระยะเวลา : มีนาคม 2555 ถึง เมษายน 2559
ชื่อบริษัท : โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
ตำแหน่ง : ครูประถมศึกษา
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : ครูประถมศึกษา(สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคม การงาน ศิลปะ) งานฝ่ายวิชาการ งานฝ่ายทะเบียน
   
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษา อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีด : ไทย  45 คำ / นาที   อังกฤษ  35 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส : ภาษาไทย
ใบอนุญาตขับขี่ :  มอเตอร์ไซต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ : โปรแกรม ปพ1 ,คอมพิวเตอร์(word)
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ : ปพ1,การสอนภาษาไทย