ค้นประวัติ สมัครงาน งานดูแลเด็กต่างประเทศ เงินเดือน ตั้งแต่ 30000 ถึง 50000 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน งานดูแลเด็กต่างประเทศ เงินเดือน  ตั้งแต่ 30000 ถึง 50000 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 05 มกราคม 2520 อายุ :    41 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ ลำปาง
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: งานดูแลเด็กต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 30000 ถึง 50000 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน :
ประเภทงานที่ต้องการ:
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : การบัญชี ปีการศึกษาที่จบ : 2534
       
       
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนลำปางพาณิชยการ ระดับ : ปวช.
วุฒิการศึกษา : การบัญชี ปีการศึกษาที่จบ : 2528
       
ประสบการณ์การทำงาน
   
ระยะเวลา : มกราคม 2559 ถึง มกราคม 2559
ชื่อบริษัท : สำนักงานสถิติ
ตำแหน่ง : พนักงานสถิติ
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ :
   
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดี ดี ดี
ภาษา อังกฤษ ดี ดี ดี
พิมพ์ดีด : ไทย  0 คำ / นาที   อังกฤษ  0 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ใบอนุญาตขับขี่ : รถยนต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :