ค้นประวัติ สมัครงาน พนักงานต้อนรับ ธุรการประสานงาน เลขานุการ การตลาด เงินเดือน ตั้งแต่ 16000 ถึง 17000 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน พนักงานต้อนรับ ธุรการประสานงาน เลขานุการ การตลาด เงินเดือน  ตั้งแต่ 16000 ถึง 17000 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 17 สิงหาคม 2559 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 06 มีนาคม 2534 อายุ :    27 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: พนักงานต้อนรับ ธุรการประสานงาน เลขานุการ การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 16000 ถึง 17000 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : บางเขน
ประเภทงานที่ต้องการ:
ธุรการทั่วไป ,ฝ่ายบุคคล/ฝึกอบรม ,พนักงานคีย์ข้อมูล ,พนักงานบันทึกข้อมูล ,พนักงานต้อนรับ
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกริก ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ปีการศึกษาที่จบ : 2557
       
       
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนเบญจมินทร์ ระดับ : ม.6
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษาที่จบ : 2553
       
ประสบการณ์การทำงาน
   
ระยะเวลา : มกราคม 2559 ถึง มิถุนายน 2559
ชื่อบริษัท : บริษัทอะมิโก้เบฟเวอเรจจำกัด
ตำแหน่ง : ธุรการประสานงานและการตลาดออนไลน์
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและภายในองค์กร พร้อมทั้งทำการตลาดออนไลน์ในทุกช่องทาง
   
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษา อังกฤษ พอใช้ ดี ดี
พิมพ์ดีด : ไทย  0 คำ / นาที   อังกฤษ  0 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส :
ใบอนุญาตขับขี่ : รถยนต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :