ค้นประวัติ สมัครงาน การเงิน.ธุรการ เงินเดือน ตั้งแต่ 14000 ถึง 20000 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน การเงิน.ธุรการ เงินเดือน  ตั้งแต่ 14000 ถึง 20000 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 01 ตุลาคม 2559 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 13 กรกฎาคม 2534 อายุ :    27 ปี   เพศ :    ชาย    สมัครงาน ชาย
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: การเงิน.ธุรการ
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 14000 ถึง 20000 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : จตุจักร ,บางซื่อ
ประเภทงานที่ต้องการ:
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : มหาลัยราชพฤกษ์ ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี ปีการศึกษาที่จบ : 2556
       
ประสบการณ์การทำงาน
   
ระยะเวลา : มิถุนายน 2557 ถึง กันยายน 2559
ชื่อบริษัท : TMB
ตำแหน่ง : ฝ่ายการเงิน
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : จัดการเงินฝากของลูกค้า เงินสาขาต่างๆที่ส่งเข้ามาใน สงญ.
   
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดีมาก ดี ดี
ภาษา อังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
พิมพ์ดีด : ไทย  25 คำ / นาที   อังกฤษ  15 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส :
ใบอนุญาตขับขี่ :  มอเตอร์ไซต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :