ค้นประวัติ สมัครงาน พนักงานคีย์ข้อมูล , พนักงานประจำร้าน เงินเดือน ตั้งแต่ 9000 ถึง 10000 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน พนักงานคีย์ข้อมูล , พนักงานประจำร้าน เงินเดือน  ตั้งแต่ 9000 ถึง 10000 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 29 สิงหาคม 2559 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 01 ธันวาคม 2533 อายุ :    28 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: พนักงานคีย์ข้อมูล , พนักงานประจำร้าน
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 9000 ถึง 10000 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : คันนายาว ,บางเขน ,บางกะปิ ,บึงกุ่ม ,มีนบุรี
ประเภทงานที่ต้องการ:
แคชเชียร์/cashier ,พนักงานบันทึกข้อมูล ,ประชาสัมพันธ์ ,พนักงานต้อนรับ ,ราชการ งานราชการ
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ระดับ : ม.6
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษาที่จบ : 2551
       
       
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ระดับ : ม.3 ลงไป
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษาที่จบ : 2548
       
ประสบการณ์การทำงาน
   
ระยะเวลา : พฤษภาคม 2558 ถึง สิงหาคม 2559
ชื่อบริษัท : ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : ทำเอกสารความรู้ คีย์ข้อมูลประจำคลินิก
   
   
ระยะเวลา : ตุลาคม 2556 ถึง เมษายน 2558
ชื่อบริษัท : ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้มีนบุรี
ตำแหน่ง : อาสาสมัคร
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : ให้บริการยืม-คืน ลงทะเบียนหนังสือใหม่
   
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดี ดี ดี
ภาษา อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีด : ไทย  40 คำ / นาที   อังกฤษ  25 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส :
ใบอนุญาตขับขี่ : -
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ : สามารถใช้งาน คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่อง ใช้โปรแกรม microsoft word ,excel,powerpoints,internet ได้
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :