ค้นประวัติ สมัครงาน พนักงานทั่วไป เงินเดือน ตั้งแต่ 10000 ถึง 20000 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน พนักงานทั่วไป เงินเดือน  ตั้งแต่ 10000 ถึง 20000 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 11 ตุลาคม 2559 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 22 กรกฎาคม 2531 อายุ :    30 ปี   เพศ :    ชาย    สมัครงาน ชาย
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ ยะลา
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: พนักงานทั่วไป
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 10000 ถึง 20000 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ตรัง ,นราธิวาส ,ปัตตานี ,พัทลุง ,ยะลา ,สตูล ,สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานที่ต้องการ:
ช่างเทคนิค ,ที่ปรึกษาทั่วไป ,งานบริการอื่นๆ ,อาจารย์/ครู ,เกษตรกร
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนสุขสวัดวิทยา ระดับ : ม.6
วุฒิการศึกษา : ม.6 ปีการศึกษาที่จบ : 2551
       
       
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษาที่จบ : 2558
       
ประสบการณ์การทำงาน
   
ระยะเวลา : เมษายน 2557 ถึง มิถุนายน 2557
ชื่อบริษัท : รปภ
ตำแหน่ง : ห้องบัตร
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : ห้างธันยพากค์ ถ.ศรีนคริน กทม.
   
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษา อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
มาลายู ดี ดี ดี
พิมพ์ดีด : ไทย  50 คำ / นาที   อังกฤษ  20 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ใบอนุญาตขับขี่ :  มอเตอร์ไซต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ : ช่างทั่วไปและชอบเข้าสังคมผู้อื่น
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :