ค้นประวัติ สมัครงาน นักงานคีย์ข้อมูล พิมพ์เอกสาร ประสานงานทั่วไป ต้อนรับลูกค้า) เงินเดือน ตั้งแต่ 13000 ถึง 15000 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน นักงานคีย์ข้อมูล พิมพ์เอกสาร ประสานงานทั่วไป ต้อนรับลูกค้า)   เงินเดือน  ตั้งแต่ 13000 ถึง 15000 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 21 ธันวาคม 2559 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2532 อายุ :    29 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: นักงานคีย์ข้อมูล พิมพ์เอกสาร ประสานงานทั่วไป ต้อนรับลูกค้า)
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 13000 ถึง 15000 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : บางกะปิ ,ลาดพร้าว ,ห้วยขวาง
ประเภทงานที่ต้องการ:
วางแผนการตลาด ,ISO/ตรวจสอบ ,ธุรการทั่วไป ,พนักงานต้อนรับ
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ปีการศึกษาที่จบ : 2556
       
       
สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ระดับ : ปวส.
วุฒิการศึกษา : ปวส. ปีการศึกษาที่จบ : 2553
       
ประสบการณ์การทำงาน
   
ระยะเวลา : พฤษภาคม 2556 ถึง พฤศจิกายน 2559
ชื่อบริษัท : บริษัทอีซูซุสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาการขาย
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : ขายรถ ลงพื้นทีหาลูกค้า ต่อประกัน
   
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษา อังกฤษ พอใช้ พอใช้ ดี
พิมพ์ดีด : ไทย  70 คำ / นาที   อังกฤษ  70 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ใบอนุญาตขับขี่ :  มอเตอร์ไซต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :