ค้นประวัติ สมัครงาน คีย์ข้อมูล พิมพ์เอกสาร ประสานงานทั่วไป ตอบรับลูกค้าทาง email และลงโฆษณาบน website ทั้งไทยและอังกฤษ เงินเดือน ตั้งแต่ 5000 ถึง 7000 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน คีย์ข้อมูล พิมพ์เอกสาร ประสานงานทั่วไป ตอบรับลูกค้าทาง email และลงโฆษณาบน website ทั้งไทยและอังกฤษ เงินเดือน  ตั้งแต่ 5000 ถึง 7000 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 06 มีนาคม 2560 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2496 อายุ :    65 ปี   เพศ :    ชาย    สมัครงาน ชาย
สถานะภาพ : หย่า จำนวนบุตร :2 คน
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: คีย์ข้อมูล พิมพ์เอกสาร ประสานงานทั่วไป ตอบรับลูกค้าทาง email และลงโฆษณาบน website ทั้งไทยและอังกฤษ
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 5000 ถึง 7000 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ฉะเชิงเทรา
ประเภทงานที่ต้องการ:
System Consultant ,งาน Internet ด้านอื่นๆ ,วางแผนการตลาด ,พนักงานคีย์ข้อมูล
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : Tcnich Thai-German ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : จำไม่ได้ที่แน่นอน ปีการศึกษาที่จบ : 2522
       
ประสบการณ์การทำงาน
   
ระยะเวลา : มกราคม 2540 ถึง มกราคม 2545
ชื่อบริษัท : CBS Tour
ตำแหน่ง : Internet asst. Manager
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : บริการและจัดทำด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศทั้งหมด โรงแรม แลสายกานบิน
   
   
ระยะเวลา : มกราคม 2550 ถึง มกราคม 2555
ชื่อบริษัท : Theppratahrn Sparepart Co.,Ltd.
ตำแหน่ง : จัดหาจัดส่งสินค้าทั้งปลีกและส่ง ดูแล website และลงโฆษณาบน website
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : จัดหาจัดส่งสินค้าทั้งปลีกและส่ง ดูแล website และลงโฆษณาบน website ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
   
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดีมาก ดีมาก ดี
ภาษา อังกฤษ ดี ดี ดี
เยอรมัน พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีด : ไทย  60 คำ / นาที   อังกฤษ  100 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ใบอนุญาตขับขี่ : รถยนต์ , มอเตอร์ไซต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ : ทำโฆษณาลงบน internet website ของสินค้าทุกประเภทและตามสินค้านั้นๆบน internet web site (link to website concerned)
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :