สมัครงานขอนแก่น หางานขอนแก่น ปี2567

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นหางาน ตามเขตพื้นที่ เขต/จังหวัด

กรุณาเลือกพื้นที่ที่ต้องการค้นหางาน(เลือกได้หลายประเภท มากสุด 10 หมวด)  ( ) = จำนวนงานที่มี

※จำนวนที่แสดงอาจจะยังไม่ได้update ในบางเวลา

※เลือกได้มากสุด 10 หมวด

หางาน กุ๊ก 03/03/55   งาน : กุ๊ก

สมัครงาน หญิง กุ๊ก
ประเภทงาน/อาชีพ : ( กุ๊ก/พ่อครัว )
เงินเดือน : 10,000 - 10,000
รับ : หญิง  1   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ขอนแก่น

หางาน พนักงานขายคูปอง 16/02/55   งาน : พนักงานขายคูปอง

สมัครงาน หญิง พนักงานขายคูปอง
ประเภทงาน/อาชีพ : ( โภชนาการ/อาหาร อื่นๆ )
เงินเดือน : 5,200 - 5,600
รับ : หญิง  1   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ขอนแก่น

หางาน ช่าง/หัวหน้าช่าง 02/12/54   งาน : ช่าง/หัวหน้าช่าง

สมัครงาน ชาย ช่าง/หัวหน้าช่าง
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ช่างเทคนิค )
เงินเดือน : 7,500 - 13,000
รับ : ชาย  2   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ขอนแก่น

หางาน เจ้าหน้าที่การตลาด 02/12/54   งาน : เจ้าหน้าที่การตลาด

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่การตลาด
ประเภทงาน/อาชีพ : ( งานการตลาด อื่นๆ )
เงินเดือน : 7,500 - 10,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  2   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ขอนแก่น

หางาน เจ้าหน้าที่ธุรการ 02/12/54   งาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ

สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ธุรการทั่วไป )
เงินเดือน : 7,500 - 10,000
รับ : หญิง  1   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ขอนแก่น

หางาน พนักงานล้างจาน 25/11/54   งาน : พนักงานล้างจาน

สมัครงาน หญิง พนักงานล้างจาน
ประเภทงาน/อาชีพ : ( โภชนาการ/อาหาร อื่นๆ )
เงินเดือน : 5,200 - 6,400
รับ : หญิง  1   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ขอนแก่น

หางาน แม่ครัว 03/08/54   งาน : แม่ครัว

สมัครงาน หญิง แม่ครัว
ประเภทงาน/อาชีพ : ( กุ๊ก/พ่อครัว )
เงินเดือน : 10,000 - 15,000
รับ : หญิง  1   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ขอนแก่น

หางาน เลขานุการฝึกหัด+เซลล์ 18/03/54   งาน : เลขานุการฝึกหัด+เซลล์

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เลขานุการฝึกหัด+เซลล์
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ธุรการทั่วไป )
เงินเดือน : 8,000 - 13,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  1   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ขอนแก่น

หางาน Service Engineer 07/02/54   งาน : Service Engineer

สมัครงาน ชาย Service Engineer
ประเภทงาน/อาชีพ : ( งานไฟฟ้า อื่นๆ )
เงินเดือน : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
รับ : ชาย  1   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ขอนแก่น

หางาน พนักงานเสริฟ 21/02/53   งาน : พนักงานเสริฟ

สมัครงาน หญิง พนักงานเสริฟ
ประเภทงาน/อาชีพ : ( งานอื่นๆ )
เงินเดือน : 3,000 - 3,000
รับ : หญิง  10   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ขอนแก่น

หางาน พี่เลี้ยงเด็ก 10/04/52   งาน : พี่เลี้ยงเด็ก

สมัครงาน หญิง พี่เลี้ยงเด็ก
ประเภทงาน/อาชีพ : ( งานติดต่อต่างประเทศ อื่นๆ )
เงินเดือน : 25,000 - 30,000
รับ : หญิง  10   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ขอนแก่น

หางาน ครูเอกปฐมวัย,ปฐมศึกษา,วิทยาศาสตร์ 23/12/51   งาน : ครูเอกปฐมวัย,ปฐมศึกษา,วิทยาศาสตร์

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง ครูเอกปฐมวัย,ปฐมศึกษา,วิทยาศาสตร์
ประเภทงาน/อาชีพ : ( อาจารย์/ครู )
เงินเดือน : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
รับ : ชาย หรือ หญิง  3   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ขอนแก่น

หางาน ธุรการขั้นแรกและขั้นผู้จัดการ 25/11/51   งาน : ธุรการขั้นแรกและขั้นผู้จัดการ

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง ธุรการขั้นแรกและขั้นผู้จัดการ
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ธุรการทั่วไป )
เงินเดือน : 8,000 - 10,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  2   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ขอนแก่น

หางาน กุ๊ก และ ผู้ช่วยกุ๊ก 08/06/51   งาน : กุ๊ก และ ผู้ช่วยกุ๊ก

สมัครงาน ชาย กุ๊ก และ ผู้ช่วยกุ๊ก
ประเภทงาน/อาชีพ : ( กุ๊ก/พ่อครัว )
เงินเดือน : 6,000 - 12,000
รับ : ชาย  3   ตำแหน่ง    พื้นที่ทำงาน : จ. ขอนแก่น