ค้นประวัติ สมัครงาน เงินเดือน ตั้งแต่ 0 ถึง 9999999999 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน  เงินเดือน  ตั้งแต่ 0 ถึง 9999999999 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 30 มกราคม 2532 อายุ :    31 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ น่าน
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ:
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 0 ถึง 9999999999 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : เชียงราย ,เชียงใหม่ ,น่าน ,ลำปาง ,อุตรดิตถ์
ประเภทงานที่ต้องการ:
พนักงานคีย์ข้อมูล ,พนักงานบันทึกข้อมูล ,งานธุรการ อื่นๆ ,ประชาสัมพันธ์ ,พนักงานต้อนรับ
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : รร.เมืองยมวิทยาคาร ระดับ : ม.6
วุฒิการศึกษา : ปีการศึกษาที่จบ : 2551
       
ประสบการณ์การทำงาน
   
ระยะเวลา : พฤษภาคม 2551 ถึง มกราคม 2551
ชื่อบริษัท : 84 carcenter
ตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : คีย์ข้อมูล โฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต ทำข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์
   
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดี ดี ดี
ภาษา อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีด : ไทย  0 คำ / นาที   อังกฤษ  0 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส : ภาษาไทย
ใบอนุญาตขับขี่ : -
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :