ค้นประวัติ สมัครงาน ประสานงานทัวไป เงินเดือน ตั้งแต่ 8000 ถึง 10000 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน ประสานงานทัวไป เงินเดือน  ตั้งแต่ 8000 ถึง 10000 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 29 พฤษภาคม 2527 อายุ :    36 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: ประสานงานทัวไป
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 8000 ถึง 10000 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน :
ประเภทงานที่ต้องการ:
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : สารพัดช่างนครหลวง ระดับ : ปวส.
วุฒิการศึกษา : สาขาการตลาด ปีการศึกษาที่จบ : 2551
       
       
สถาบันการศึกษา : รัตนโกสินทร์สมโภชน์บางเขน ระดับ : ม.6
วุฒิการศึกษา : ทั่วไป ปีการศึกษาที่จบ : 2551
       
ประสบการณ์การทำงาน
   
ระยะเวลา : สิงหาคม 2549 ถึง พฤศจิกายน 2551
ชื่อบริษัท : เมืองไทยประกันชีวิต
ตำแหน่ง : เทเลเซลล์
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : บริหารงานขาย ของบริษัท
   
   
ระยะเวลา : มกราคม 2551 ถึง มกราคม 2551
ชื่อบริษัท : บริษัทไทยพานิชย์นิวยอร์ไลฟ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายติดต่อประสานงานเอกสาร
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : เอกสาร ตรวจสอบข้อมูล ต่าง งานเอกสารทั่วไป
   
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษา อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีด : ไทย  60 คำ / นาที   อังกฤษ  65 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ใบอนุญาตขับขี่ : -
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ : งานประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ดูแลลูกค้า บุคคลิกดี น้ำเสียงไพเราะ
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :