ค้นประวัติ สมัครงาน ธุรการสนาม เงินเดือน ตั้งแต่ 8500 ถึง 10000 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน ธุรการสนาม เงินเดือน  ตั้งแต่ 8500 ถึง 10000 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 10 ธันวาคม 2554 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 25 กันยายน 2525 อายุ :    38 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: ธุรการสนาม
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 8500 ถึง 10000 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ดอนเมือง ,ทวีวัฒนา ,บางกะปิ ,บางซื่อ ,ลาดพร้าว ,สายไหม ,หนองจอก ,ห้วยขวาง ,นครนายก
ประเภทงานที่ต้องการ:
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ.หาดใหญ่ ระดับ : ม.6
วุฒิการศึกษา : มัธยมตอนปลาย ปีการศึกษาที่จบ : 2544
       
ประสบการณ์การทำงาน
   
ระยะเวลา : มกราคม 2551 ถึง มกราคม 2551
ชื่อบริษัท : บ.วีสถาปัตย์ จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานบุคคล
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : สรุปค่าใช้จ่าย ทำค่าแรงคนงาน พิมเอกสารส่งงวดงาน เอกสารข้ออนุมัติฯลฯ คีย์ข้อมูลคนงาน จ่ายค่าแรงคนงาน
   
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษา อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีด : ไทย  30 คำ / นาที   อังกฤษ  25 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส :
ใบอนุญาตขับขี่ : -
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :