ค้นประวัติ สมัครงาน เงินเดือน ไม่ระบุ

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน  เงินเดือน  ไม่ระบุ

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2555 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 18 สิงหาคม 2529 อายุ :    34 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ:
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานที่ต้องการ:
ธุรการทั่วไป ,ธุรการการเงิน ,งานการศึกษา อื่นๆ ,ราชการ งานราชการ
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษาที่จบ : 2553
       
ประสบการณ์การทำงาน
   
ระยะเวลา : กรกฎาคม 2553 ถึง มกราคม 2555
ชื่อบริษัท : สำนักงานเอไอเอ นายสมพร ณ พัทลุง
ตำแหน่ง : เลขาและเจ้าหน้าที่การเงิน
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : จัดการงานเอกสารภายในสำนักงาน และออกใบเสร็จให้กับลูกค้าที่มาชำระเงิน พิมพ์้ขอมูลในระบบงานอัตโนมัติ และนำเงินส่งเจ้าหน้าที่ธนาคาร จัดทำเอกสารการเงินทุกวัน
   
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษา อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีด : ไทย  18 คำ / นาที   อังกฤษ  22 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส : ภาษาอังกฤษ
ใบอนุญาตขับขี่ : รถยนต์ , มอเตอร์ไซต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :