ค้นประวัติ สมัครงาน เงินเดือน ไม่ระบุ

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน  เงินเดือน  ไม่ระบุ

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 15 ตุลาคม 2528 อายุ :    35 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ ลำปาง
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ:
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : เชียงราย ,เชียงใหม่ ,น่าน ,พะเยา ,แพร่ ,ลำปาง ,ลำพูน ,อุตรดิตถ์
ประเภทงานที่ต้องการ:
ควบคุมคุณภาพ/QC ,เคมี/วัสดุ/ชีวภาพ อื่นๆ ,อาจารย์/ครู
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ปีการศึกษาที่จบ : 2554
       
       
สถาบันการศึกษา : มหาวิยาลัยนเรศวร พะเยา ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษาที่จบ : 2550
       
ประสบการณ์การทำงาน
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษา อังกฤษ พอใช้ ดี ดี
พิมพ์ดีด : ไทย  40 คำ / นาที   อังกฤษ  25 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ใบอนุญาตขับขี่ : รถยนต์ , มอเตอร์ไซต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :