ค้นประวัติ สมัครงาน เงินเดือน ไม่ระบุ

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน  เงินเดือน  ไม่ระบุ

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 08 มีนาคม 2555 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 07 เมษายน 2534 อายุ :    29 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอลี้ ลำพูน
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ:
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน :
ประเภทงานที่ต้องการ:
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยพณิชการลานนาเชียงใหม่ ระดับ : ปวส.
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปีการศึกษาที่จบ : 2555
       
       
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนธีรกานบ้านโฮ่ง ระดับ : ม.6
วุฒิการศึกษา : วุฒิ ม. 6 ปีการศึกษาที่จบ : 2554
       
ประสบการณ์การทำงาน
   
ระยะเวลา : มกราคม 2553 ถึง กรกฎาคม 2553
ชื่อบริษัท : ร้านอาหารตะวันตก
ตำแหน่ง : พนักงงงานเสริ์ฟ
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : เสริ์ฟอาหาร ดูแลลูกค้า ทำอาหาร ขนม
   
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดี ดี ดี
ภาษา อังกฤษ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีด : ไทย  100 คำ / นาที   อังกฤษ  100 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส : ภาษาอังกฤษ
ใบอนุญาตขับขี่ :  มอเตอร์ไซต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :