ค้นประวัติ สมัครงาน เงินเดือน ไม่ระบุ

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน  เงินเดือน  ไม่ระบุ

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 12 มีนาคม 2555 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 07 มกราคม 2532 อายุ :    31 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอเกาะคา ลำปาง
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ:
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุ
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : เชียงใหม่ ,พะเยา ,แพร่ ,ลำปาง ,ลำพูน
ประเภทงานที่ต้องการ:
ธุรการทั่วไป ,ประชาสัมพันธ์ ,พนักงานบัญชี ,ธุรการการเงิน ,ราชการ งานราชการ
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปี(เทียบโอน) สาขาการบัญชี ปีการศึกษาที่จบ : 2555
       
       
สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ระดับ : ปวส.
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี ปีการศึกษาที่จบ : 2553
       
ประสบการณ์การทำงาน
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษา อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีด : ไทย  130 คำ / นาที   อังกฤษ  140 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ใบอนุญาตขับขี่ :  มอเตอร์ไซต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ : ชอบทำงานด้านการเงิน การบัญชี และธุรการทั่วไป
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :