ค้นประวัติ สมัครงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เงินเดือน ตั้งแต่ 15000 ถึง 20000 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เงินเดือน  ตั้งแต่ 15000 ถึง 20000 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 14 มีนาคม 2555 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2532 อายุ :    31 ปี   เพศ :    ชาย    สมัครงาน ชาย
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ อุบลราชธานี
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 15000 ถึง 20000 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : บางเขน ,สายไหม ,หลักสี่ ,พระนครศรีอยุธยา ,สมุทรปราการ ,นครราชสีมา ,บุรีรัมย์ ,อุบลราชธานี
ประเภทงานที่ต้องการ:
หัวหน้าแผนก ,ธุรการทั่วไป ,ฝ่ายบุคคล/ฝึกอบรม ,ราชการ งานราชการ
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : รัฐศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษาที่จบ : 2555
       
       
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนเดชอุดม ระดับ : ม.6
วุฒิการศึกษา : การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษาที่จบ : 2551
       
ประสบการณ์การทำงาน
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย
ภาษา อังกฤษ
พิมพ์ดีด : ไทย  0 คำ / นาที   อังกฤษ  0 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส :
ใบอนุญาตขับขี่ : -
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :