ค้นประวัติ สมัครงาน พนักงานธุรการ เงินเดือน ตั้งแต่ 7000 ถึง 8500 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน พนักงานธุรการ เงินเดือน  ตั้งแต่ 7000 ถึง 8500 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 16 มีนาคม 2555 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 02 มีนาคม 2489 อายุ :    74 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ เชียงใหม่
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: พนักงานธุรการ
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 7000 ถึง 8500 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : เชียงใหม่
ประเภทงานที่ต้องการ:
ธุรการทั่วไป
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ ระดับ : ปวส.
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษาที่จบ : 2553
       
       
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ ระดับ : ปวช.
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษาที่จบ : 2551
       
ประสบการณ์การทำงาน
   
ระยะเวลา : มิถุนายน 2554 ถึง มีนาคม 2555
ชื่อบริษัท : บริษัท นัทแคนดี้ เฮาท์ จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงานขาย
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : ขายสินค้า
   
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดี ดี ดี
ภาษา อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีด : ไทย  30 คำ / นาที   อังกฤษ  34 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ใบอนุญาตขับขี่ : -
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :