ค้นประวัติ สมัครงาน IT Support & Network Admin & ASP.NET Programmer & PHP Programmer & DBMS เงินเดือน ตั้งแต่ 10000 ถึง 15000 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน IT Support & Network Admin & ASP.NET Programmer & PHP Programmer & DBMS เงินเดือน  ตั้งแต่ 10000 ถึง 15000 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 16 มีนาคม 2555 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 15 มิถุนายน 2532 อายุ :    31 ปี   เพศ :    ชาย    สมัครงาน ชาย
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ พิษณุโลก
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: IT Support & Network Admin & ASP.NET Programmer & PHP Programmer & DBMS
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 10000 ถึง 15000 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : พิษณุโลก ,สุโขทัย ,ขอนแก่น ,เชียงราย ,เชียงใหม่ ,ลำปาง ,อุตรดิตถ์ ,ตาก
ประเภทงานที่ต้องการ:
Programmer ,Support/Trainer ,งานHardware/Network อื่นๆ ,เว็บดีไซเนอร์ Web Designer ,โปรแกรมเมอร์ web programmer
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษาที่จบ : 2554
       
       
สถาบันการศึกษา : รร.ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ระดับ : ม.6
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษาที่จบ : 2551
       
ประสบการณ์การทำงาน
   
ระยะเวลา : พฤศจิกายน 2554 ถึง มกราคม 2555
ชื่อบริษัท : ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.สุโขทัย
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : งาน IT Support & Network & Programming (ASP.NET & PHP) & Database Management (MySQL & MS SQL Server)
   
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษา อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีด : ไทย  47 คำ / นาที   อังกฤษ  47 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ใบอนุญาตขับขี่ :  มอเตอร์ไซต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :