ค้นประวัติ สมัครงาน Call Center/ พนักงานคีย์ข้อมูล/ พนักงานประชาสัมพันธ์/ พนักงานต้อนรับ เงินเดือน ตั้งแต่ 8000 ถึง 10000 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน Call Center/ พนักงานคีย์ข้อมูล/ พนักงานประชาสัมพันธ์/ พนักงานต้อนรับ เงินเดือน  ตั้งแต่ 8000 ถึง 10000 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 14 เมษายน 2559 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 06 มิถุนายน 2538 อายุ :    23 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ ยะลา
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: Call Center/ พนักงานคีย์ข้อมูล/ พนักงานประชาสัมพันธ์/ พนักงานต้อนรับ
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 8000 ถึง 10000 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ปัตตานี ,ยะลา
ประเภทงานที่ต้องการ:
แคชเชียร์/cashier ,ธุรการทั่วไป ,พนักงานคีย์ข้อมูล ,พนักงานบันทึกข้อมูล ,ประชาสัมพันธ์
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยเทคนิค ยะลา ระดับ : ปวช.
วุฒิการศึกษา : ปวช. ปีการศึกษาที่จบ : 2558
       
       
สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยเทคนิค ยะลา ระดับ : ปวช.
วุฒิการศึกษา : ปวช. ปีการศึกษาที่จบ : 2558
       
ประสบการณ์การทำงาน
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดีมาก ดีมาก ดี
ภาษา อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีด : ไทย  0 คำ / นาที   อังกฤษ  0 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส :
ใบอนุญาตขับขี่ : -
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :