ค้นประวัติ สมัครงาน งานคย์ข้อมูล,งานเอกสาร,ประสานงาน,งานทั่วไป เงินเดือน ตั้งแต่ 12500 ถึง 15000 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน งานคย์ข้อมูล,งานเอกสาร,ประสานงาน,งานทั่วไป เงินเดือน  ตั้งแต่ 12500 ถึง 15000 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 26 เมษายน 2559 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 16 ตุลาคม 2535 อายุ :    26 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ ยะลา
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: งานคย์ข้อมูล,งานเอกสาร,ประสานงาน,งานทั่วไป
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 12500 ถึง 15000 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ยะลา ,สงขลา
ประเภทงานที่ต้องการ:
งานการตลาด อื่นๆ ,ธุรการทั่วไป ,ฝ่ายบุคคล/ฝึกอบรม ,พนักงานคีย์ข้อมูล ,ที่ปรึกษาทั่วไป
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษาที่จบ : 2559
       
       
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม ระดับ : ม.3 ลงไป
วุฒิการศึกษา : วิมย์-คณิต ปีการศึกษาที่จบ : 2559
       
ประสบการณ์การทำงาน
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย
ภาษา อังกฤษ
พิมพ์ดีด : ไทย  0 คำ / นาที   อังกฤษ  0 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส :
ใบอนุญาตขับขี่ : -
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :