ค้นประวัติ สมัครงาน ธุรการ,ฝ่ายคลังสินค้า,ฝ่ายบุคคล,ฝ่ายประชาสัมพันธ์,ฝ่ายตอนรับ เงินเดือน ตั้งแต่ 12000 ถึง 15000 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน ธุรการ,ฝ่ายคลังสินค้า,ฝ่ายบุคคล,ฝ่ายประชาสัมพันธ์,ฝ่ายตอนรับ เงินเดือน  ตั้งแต่ 12000 ถึง 15000 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 07 มิถุนายน 2559 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 01 พฤศจิกายน 2536 อายุ :    25 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] อำเภอ สงขลา
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: ธุรการ,ฝ่ายคลังสินค้า,ฝ่ายบุคคล,ฝ่ายประชาสัมพันธ์,ฝ่ายตอนรับ
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 12000 ถึง 15000 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ปัตตานี ,ยะลา ,สงขลา
ประเภทงานที่ต้องการ:
ธุรการทั่วไป ,ฝ่ายบุคคล/ฝึกอบรม ,พนักงานคีย์ข้อมูล ,ประชาสัมพันธ์ ,พนักงานต้อนรับ
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขตปัตตานี) ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ปีการศึกษาที่จบ : 2559
       
       
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนสตรอิสลามวิทยามูลนิธิ ระดับ : ม.6
วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย ปีการศึกษาที่จบ : 2555
       
ประสบการณ์การทำงาน
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดี ดี ดี
ภาษา อังกฤษ ดี ดี ดี
พิมพ์ดีด : ไทย  50 คำ / นาที   อังกฤษ  50 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ใบอนุญาตขับขี่ :  มอเตอร์ไซต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ : ประกาศนียบัตรได้ผ่านการฝึกประสบการณ์การทำงาน