ค้นประวัติ สมัครงาน Advertising Executive เงินเดือน ตั้งแต่ 20000 ถึง 25000 บาท

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นประวัติ สมัครงาน Advertising Executive เงินเดือน  ตั้งแต่ 20000 ถึง 25000 บาท

 

 

 
 
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 05 กันยายน 2559 )
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
วันเกิด :
วันที่ 11 มิถุนายน 2533 อายุ :    28 ปี   เพศ :    หญิง    สมัครงาน หญิง
สถานะภาพ : โสด
ที่อยู่ :
สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ] เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
โทรศัพท์มือถือ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
อีเมล์ : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
     
ความต้องการของผู้สมัคร
   
อาชีพ: Advertising Executive
เงินเดือนที่ต้องการ : ตั้งแต่ 20000 ถึง 25000 บาท
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : จตุจักร ,ดินแดง ,บางเขน ,ลาดพร้าว ,ห้วยขวาง
ประเภทงานที่ต้องการ:
งานสารสนเทศ อื่น
   
ระดับการศึกษา
       
สถาบันการศึกษา : มหาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษาที่จบ : 2555
       
       
สถาบันการศึกษา : วิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา ระดับ : ปวช.
วุฒิการศึกษา : คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ ปีการศึกษาที่จบ : 2550
       
ประสบการณ์การทำงาน
   
ระยะเวลา : กรกฎาคม 2557 ถึง สิงหาคม 2559
ชื่อบริษัท : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด มหาชน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : ประสานงาน พิมพ์เอกสาร จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ และอื่นๆ
   
   
ระยะเวลา : สิงหาคม 2556 ถึง มิถุนายน 2557
ชื่อบริษัท : บริษัท อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด
ตำแหน่ง : Advertising Executive
เงินเดือน : สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อแพคเกจ [ กรุณาสั่งซื้อแพคเกจก่อนค่ะ ]
รายละเอียดงานที่ทำ : ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายผลิต เข้าไปติดต่อกับหน่วยงานหรือองค์กรที่กำลังต้องการนำเสนอผลงานหรือโฆษณา
   
อบรม สัมนา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
   
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดี พอใช้ พอใช้
ภาษา อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีด : ไทย  0 คำ / นาที   อังกฤษ  0 คำ / นาที
พิมพ์สัมผัส : ภาษาไทย
ใบอนุญาตขับขี่ : รถยนต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :